Home
Introductie
Massage
MLD
Workshops
Tarieven
Adres
Contact
Mens en dier
De minibieb
Links
Sportmassage

In de sportmassage onderscheidt men een drietal massagevormen met elk een eigen doel.

In de eerste plaats is dat de preparatieve massage waarin de sportbeoefenaar wordt voorbereid op de komende lichamelijke inspanning.

De tweede en waarschijnlijk belangrijkste massagevorm is de preventieve massage. Deze massage heeft tot doel een maximale doorbloeding van het bewegingsapparaat van de sporter te bewerkstelligen, teneinde de kans op blessures of letsels te verkleinen.

Ten slotte is er de curatieve massage, die erop gericht is het herstel van het lichaam na zware inspanning sneller te doen verlopen. Deze vorm van massage bevordert het sneller afvoeren van schadelijke stoffen die tijdens de inspanning in de spieren zijn gevormd.